Tag: Nyrinea

Results

  • Adaon Doranthel

    De taak die hem op Ismerth wacht, is het toespreken van de andere aanwezigen in de Grote Hal van Ismerth en te pleiten voor het terugdringen van de mensen. Hij heeft zijn dochtertje meegebracht naar het eiland.

All Tags