Ismerth

Sessie 0 - De Westerwolven

Administratief archief Ismerth
de vierde dag van Cendmar
in het jaar 388 van de Vrede

Illeteori Erka rapporteert:

De voorgenoemde missie is geaccepteerd door een wel zeer bijzondere groep avonturiers. Het is mij onbekend hoe ze samen zijn gekomen, aangezien de rapporten doen voorkomen dat ieder afzonderlijk naar Ismerth is afgereisd, maar het is een bijzonder gemengde groep. Een elf, twee mensen, een tiefling en – wonderlijk genoeg – een dwerg. Hun namen zijn nog ongenoemd, behalve die van de elf Artaresto en de tiefling Ral. Deze laatste dient in het oog gehouden te worden, laat de Kwartiermeester weten.

Het is een vroege, koude lentemorgen op het eiland Ismerth als de groep avonturiers de herberg van ‘de Eeuwige Vrede’ uitstappen. Ze zijn als individu over de Brug gekomen, met ieder een eigen doel en plan op het neutrale eiland. Hun motieven zijn zeer uiteenlopend, maar het lot wil dat ze allen in dezelfde herberg onderdak zochten. Na een flinke discussie tijdens het avondmaal, zijn de groepsleden overeengekomen om gezamenlijk op jacht te gaan om de wolven te doden onder de groepsnaam de Westerwolven. Deze schepsels maken naar het schijnt de Westelijke toegangsweg van Ismerth moeilijk begaanbaar. De Eladrin gezanten uit het westen zouden naar verluid op ieder moment verwacht kunnen worden en voor die tijd moeten de wegen vrijgemaakt zijn.

Het is het begin van een roerige periode in de wereld, maar het is nog erg stil op straat. De enige wakenden zijn zij die taken te verrichten hebben. Zo is het Hoofdkwartier van de Illeteori toegankelijk en zijn ook de marktkooplui zojuist aan hun dag begonnen. Op aandringen van Garet bezoekt de groep het marktplein, op zoek naar kooplui die na de jacht de wolvenpelzen zouden willen kopen.

De markt is alles behalve levendig. Men is druk bezig met de koopwaar uitstallen en lang niet alle marktkramen zijn bemand op dit uur van de dag. Er worden verschillende dingen verkocht, uiteenlopend van voedsel, stoffen en sierraden. Ralrakir steelt achteloos een appel, zonder enige poging te doen ongezien te blijven. Zowel Norgrim als Greg berispen hem en de koopman loopt rood aan en eist de absurde prijs van tien goudstukken voor de appel. Als Ralrakir – ondanks het betalen – niet de gepaste spijt toont, haast de koopman zich weg.

Garet spreekt intussen op zeer luide toon een ouder echtpaar mensen, die een kraam met manden en stoffen aan het inrichten zijn. De vrouw is ietwat doof en heeft in eerste instantie niet goed door wat Garet bedoelt. Na enige miscommunicatie, toont het echtpaar interesse voor de pelzen, mits er niet al te veel gaten in zitten. Ze willen er nog geen prijs voor noemen omdat ze de pels nog niet kunnen beoordelen.

Niet ontmoedigd vervolgt de groep zijn weg richting het Hoofdkwartier van de Illeteori met als doel de contactpersoon van de missie, Erka, te spreken. Ze treffen de bestolen koopman aan in de ontvangstruimte van het hoofdkwartier, met woedende woorden tegen de Illeteori sprekend en vervolgens ontstemd wegstormend om buiten tegen eenieder te verkondigen uit te kijken voor de Tiefling.

De jongeman bij de receptie is duidelijk weinig op zijn plek, maar loodst na enige tijd de groep door naar het kantoortje van de zeer oude Wisselaar Erka. Daar vindt een korte conversatie plaats, gedurende welke Ralrakir onderhandelt over de beloning en een prijs van 35 goudstukken per persoon eist. Erka meldt over de missie dat het probleem is aangedragen door de Eladrin – en dat de rapporten niet eens zijn over het aantal wolven – maar dat de Illeteori te druk zijn op het moment om gespaard te worden dit probleem op te lossen. Uiteindelijk wordt er gesetteld op 35 goudstukken énkel als het zes of meer wolven betreft en de groep gaat op jacht.

Ze betreden het bos en doen enkele succesvolle en minder succesvolle pogingen om de sporen van de wolven te zoeken. Artaresto klimt in de bomen en beweegt zich voort door van boom tot boom te springen en de omgeving goed in de gaten te houden. Als ze in een dicht bebost stuk zitten, klinkt er opeens geritsel van voren. Garet en Artaresto richten zich op het gevaar voor hen en op dat moment klinkt er ook achter de groep geritsel in het struikgewas. Vijf grijze wolven komen tevoorschijn en vallen aan!

Er wordt met groter en minder groot succes gevochten. Artaresto heeft een fantastische plaats in de boom, waarbij hij vrijelijk op de wolven kan schieten zonder zelf aangevallen te worden. Garet, die vlak onder hem staat, is daarentegen volledig ingesloten en komt langzaam maar zeker in de problemen. Zijn krachtige aanval mist volkomen. Ralrakir wordt iets verderop herhaaldelijk aangevallen, terwijl Norgrim en Greg op relatief veilige afstand staan en zich later in het gevecht mengen.

De strijd is onbeslecht en met weinig zichtbare verwondingen aan kant van beide partijen is het moeilijk te zeggen wie de strijd zal gaan winnen. De groep maakt in ieder geval kans op een goede afloop.

Comments

Sanne_Jongeleen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.